CENÍKY                                               Rozdělení komunikací

Domů
Nahoru
 

 

 


 

 

ZAŘAZENÍ  KOMUNIKACÍ PODLE STUPNĚ DŮLEŽITOSTI

1. Pořadí

Vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II.třídy a místních komunikací po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy,  linkové osobní  dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace

Komunikace 1. pořadí se udržují v celé délce a šířce vozovky :

a)  náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než
     3cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály,
b)  náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických
     rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem inertními materiály.

2. pořadí

Zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do 1.pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do 1. pořadí a důležité obslužné místní komunikace.

Komunikace 2. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím materiálem.

3.pořadí     

Ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do 2.pořadí.

Komunikace zařazené do 3. pořadí se udržují až po ošetření komunikací 1. a  2. pořadí , udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím materiálem.

  Neudržované

Místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti – komunikace zařazené do Vyhlášky hl.m. Prahy č. 45/1997 Sb. ve znění  Vyhlášky hl.m. Prahy č. 35/1999 Sb.

 

 Copyright © 2005 Martin Javůrek - EKO - PATROL
Papírenská 12, Praha 6, 160 00. Tel: 233 320 311, E-mail: